Home

Beste bezoeker,

Voorlopig heeft de tuinenquête zijn werk gedaan. Dankzij de duizenden respondenten was het mogelijk om een eerste beeld te vormen over de rol van privétuinen in en hun invloed op het milieu in Vlaanderen. Deze eerste grootschalige bevraging naar privétuinen in Vlaanderen zal hopelijk al een eerste tegemoeting zijn aan het gebrek aan kennis en gegevens over privétuinen in Vlaanderen.

De tuinenquête maakte deel uit van een ondersteunend onderzoek naar inputs en outputs van privétuinen dat uitgevoerd werd op de afdeling Bos, Natuur en Landschap van het Departement Aard- en Omgevingswetenschappen aan de K.U.Leuven. Dit ondersteunend onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij en staat ten dienste van het Milieurapport van Vlaanderen.

Het eindrapport, waarin een overzicht gegeven zal worden van de belangrijkste resultaten van het onderzoek, zal binnenkort beschikbaar worden op de website van Milieurapport Vlaanderen.

Voor ge´nteresseerden blijven de vragen van de tuinenquête nog een tijdje beschikbaar, maar antwoorden op de vragen zullen niet meer opgeslagen worden. Indien u nog vragen, bemerkingen of opmerkingen heeft, kan u ons deze via de contactpagina nog steeds doorsturen.

Ten slotte zou ik ook nog graag alle respondenten willen bedanken voor hun medewerking!

Vriendelijke groeten,
Valerie Dewaelheyns

Foto Valerie Dewalheyns